Styret

Leder: Mona Hytjanstorp Bahus
Nestleder: Lise Stousland
Sekretær: Lena Valdersnes
Styremedlem: Kirsti Birgitte Forsberg
                              Linda Njerve
                              Nicholas Alexander Welveré


Stiftelsen har også egen barne og ungdomsgruppe, faggruppe og arbeidsgruppe

Faggruppen består av:

Professor i nevrologi: Ole Bjørn Tysnes.
Professor/nevrolog ved Haukeland/Universitetet i Bergen.

Professor og overlege: Trygve Holmøy.
Klinikkleder, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Professor . Akershus Universitetssykehus.

Dr. Axel Sandvig MD PhD
Forsker ved Institutt for Nevrovitenskap
NTNU Trondheim

Dr. Ioanna Sandvig PhD
Forsker ved Institutt for Nevrovitenskap
NTNU Trondheim

Klinisk stipendiat Ola Nakken
Universitetet i Oslo ved Akershus Universitetssykehus.

ALS forsker Páll Karlsson
Aarhus  Universitetshospital, Danmark Senior Researcher.

Intensivsykepleier Ann-Christin Pettersen.
Intensivsykepleier/koordinator LTMV ved Akershus universitetssykehus HF

«Faggruppen» har vi etablert fordi de sitter med den største kompetansen på ALS og de skal være med oss og vurdere eventuelle søknader som kommer inn og fremme kandidater vi kan støtte. De vet og kjenner hva som skjer i Norge ang. ALS forskning og andre ALS prosjekter


Barne og ungdomsgruppa:

  • Maria C. Teigland (Godkjent likeperson for stiftelsen)
  • Sesilie Øvrebø Johansen (Godkjent likeperson for stiftelsen)
  • Line Didriksen Nordvang (Godkjent likeperson for stiftelsen)
  • Anniken Holtet (Godkjent likeperson for stiftelsen)

Godkjent likeperson vil si at de er kurset og godkjent, og skrevet under taushetspliktskjema. De har alle relasjoner til ALS, og vet hvordan det er å være ung og pårørende for ALS. De er her for deg.

De har også en lukket gruppe på facebook for dere som er mellom 13-25 år. Den finner du HER

Du kan også skrive en epost til dem på: ung@alsnorge.no


Revisor og regnskap:

Regnskapskontor:
B-S regnskap AS
org. nr: 991608923

Revisorkontor:
Årnes Revisjon AS
org. nr: 850249652