Pårørendekontakter

Disse er kurset og godkjente som pårørendekontakter i Norge og alle har signert stiftelsen’s taushetserklæring.

Mona H Bahus (Akershus)
Ola Harsheim (Oslo)
Unnur Sande (Oslo)
Line Mette Teigland (Hedmark)
Anne Jorunn Støyva Julseth (Nord Trøndelag)
Siv Bragstad Kjønaas (Buskerud)
Jarle Minnesjord (Sandnes/Stavanger)
Sana Zohaib Malik (Oslo)Linda Mari Oprann Egseth (Trondheim/Trøndelag)
Tone Bothner Arnesen (Trondheim/Trøndelag)
Anja Veland (Stavanger området)
Gunn Idland (Stavanger området)
Mariann Grimsrud (Hedmark)

Kontakt oss via kontaktskjema HER, og vi vil sette deg i kontakt med en pårørendekontakt.


Pårørendekontakter
Pårørendekontakter knyttet til stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe har deltatt på dagskurs hos oss og har signert taushetsløfte. Alle våre pårørende kontakter har selv vært eller er nær pårørende til en person med ALS.

En pårørendekontakt knyttet til ALS Norsk Støttegruppe kan fortsatt selv stå midt i sorgen. Vi tror på trøst, styrke, støtte og forståelse i det å møte et eller flere andre mennesker i samme situasjon. Det blir som en «hjelp til selvhjelp»-situasjon som kan være til glede og nytte for alle parter. Det kan være to eller flere som møtes og møtene skal foregå innenfor avtalte tidsrammer.

Dersom man trenger tettere oppfølging eller mer råd og veiledning bør man ta kontakt med en likeperson.

Likeperson
En likeperson knyttet til stiftelsen ALS Norsk Støttegruppe har deltatt på helgekurs hos oss og signert taushetsløfte. Han/hun har selv erfart det å være nær pårørende til en person med ALS.

Likepersoner knyttet til ALS Norsk Støttegruppe har etter å ha mistet en av sine nærmeste pga ALS, kjent på et fortsatt engasjement for ALS-saken og har et ønske om å hjelpe ALS-syke og deres pårørende.

Som likeperson har man satt seg inn i lover og regler knyttet til det å være pasient og pårørende og kan hjelpe mennesker å finne vei i «systemet». En likeperson har kunnskap om sykdommen og de ulike utfordringene som er vanlig å møte som pasient og pårørende slik at man kan være en støttespiller gjennom dette.   Våre likepersoner må være tilgjengelig for kommunikasjon via nett, telefon eller personlig møte innen rimelig tid.

Pårørendekontakter og likepersoner hos ALS Norsk Støttegruppe har ikke anledning til å gi faglige råd med tanke på medikamenter uansett yrkesbakgrunn.