Hjelpemidler

Her finner du nyttig informasjon som pårørende og pasient. 

Behov, bruk og utfordringer

Hensikten med denne hjelpemiddeloversikt er at ALS/muskelsvinnrammede kan utnytte andres erfaringer og finne egnede hjelpemidler i tide.

Formål med hjelpemidler er ofte å bedre livskvalitet, dagligliv (ADL) og jobb. Stiftelsen ALS Norge vil oppdatere hjelpemiddeloversikt i en database.

Medisinske hjelpemidler får du av sykehus/spesialisthelsetjenesten.

For å få hjelpemidler, kontakter du eller din behandler kommunal ergoterapeut, som i samråd med deg avklarer ditt behov for hjelpemidler. (hjelpemidler fra NAV.) Norske hjelpemidler er bra. Definer ditt behov klart! Ofte må hjelpemidler brukertilpasses eller nyskapes av leverandør eller deg. NAV mottar søknad om hjelpemidler etter kommunal saksbehandling. Regn med at ting tar tid – ofte opptil 6+ måneder. Du må ofte purre.

Service på hjelpemidler bestilles via kommunal ergoterapeut hos Hjelpemiddelsentralen. Deretter utføres service av Hjelpemiddelsentralen eller leverandør. Service leveres ofte etter kort tid, men stor variasjon.

Innhold

 1. Løsninger – Hjelpemidler for dagligliv
 2. Løsninger – Egentilpasning av hjelpemidler for dagligliv
 3. Løsninger – Tilpasning av hjelpemidler for arbeid
 4. Framtid – Hjelpemidler

1. Hjelpemidler for daglig liv

 • Desentralisert behandling
  • Tilrettelagte apparater og selvhjelpsutstyr – skyløsning
 • Kontroll, registrere utvikling og behandling
  • BIPAP/CPAP CO2 og O2-målinger
  • Kommunisere med pasient/apparater og enes virtuelt om behandling – telemedisin
 • Opplæring og dokumentasjon
  • Opplæring om utstyr/behandling av pasient, pårørende og BPA
  • Sørge for dokumentasjon av rutiner og apparater
 • Livskvalitet: Bedre ADL, arbeidsliv, søvn og tid.

2. Egentilpasning av hjelpemidler for dagligliv

3. Tilpasning av hjelpemidler for arbeid

4. Framtid – hjelpemidler (ikke-medisinske)

NAV har et omfattende hjelpemiddeltilbud for økt livskvalitet, til nytte i dagligog arbeidsliv, men driften deres har betydelig forbedringspotensial:

Saksbehandling i NAV kan digitaliseres som i Skatteetaten – som sparer store kostnader og hjelpemidler komme frem i tide (6+ mnd. ventetid ikke uvanlig), uten svært krevende oppfølging. Som ALS-syk har man ikke mye tid igjen.

Utleveringstid må reduseres fra 3+ uker.

Brukertilpasning i NAV kan enkelt bedres: Din behandler må forstå ditt behov, inkl. personvekt og -mål, og velge egnet hjelpemiddel. Hjelpemiddelleverandør må rådspørres. Ofte må egne tidskrevende søk og selvutviklede løsninger til.

NAV Hjelpemiddelservice utfører service på hjelpemidler – ofte sent. ALS diagnose gjør tid til en eksepsjonelt dyr ressurs. Kan leveringstid f.eks. av deler til rullestol, reduseres fra 5+ uker?– har selv opplevd service samme dag.

Bedre saksbehandling, brukertilpasning og ombruk gjør NAV mer bærekraftig.

Bra hjelpemidler forlenger tiden hjemme, gir mindre investeringer og døgnkost (Hjemme 5 000,- Sykehjem 10 000,- og Sykehus 20 000,- pr. døgn)

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This