(08.04.2016)
Da jobber vår revisor med 2 ting for stiftelsen.
1. Vi jobber for at dere skal få skattefradrag på selvangivelsen når dere støtter stiftelsen.
2. Revisor jobber med muligheten for oss å registrere oss via ordning med gaveforsterkning.
Dvs. Vi har nå støttet ALS forskning prosjekt med 1325.000 til NTNU og 1325.000 kr til A-hus og RH.
Hvis vi klarer å samle inn 1365.000 X 2, og donere likt til disse ALS forskning prosjektene vil de få samme beløp av staten. Altså. Donerer vi de 1 mill. kroner får de 1 mill. Av staten altså 2 mill. tilsammen.
Forutsetningen for å få til dette er at vi støtter samme prosjekter med 3 mill. hver. Da kommer staten inn og støtter med samme beløp. Beløpet til forskning da blir 6 mill. kroner.
Så nå har vi en «skikkelig dugnad jobb » og gjøre.
Har hatt en lang prat med de på NTNU i dag, og de sier at nå har det kommet i gang et stort ALS forskning prosjekt i Trondheim. Takket være oss /dere .Det kommer også en forsker fra Oxford som vil jobbe i forskning prosjektet. Vi kommer med mer forskning info. Når vi får de fra NTNU til uka.
Så nå har vi en skikkelig jobb og gjøre, vi i stiftelsen og alle dere der ute.
Vi håper at Norske bedrifter nå vil støtte stiftelsen, slik at våre mål nås fort. For det haster og få knust ALS!

Share This