(02.06.16) Sorg er i dag ingen diagnose, men burde inngå som en naturlig del av helsevesenets forebyggende funksjon.

Les mer her.

Share This