Informasjonsbrosjyre til spesialisthelsetjenesten

4667_Spesialisthelsetjenesten v3aHR_A5_1 (2)Stiftelsen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten.

Last ned og les brosjyren HER.

Stiftelsen “ALS Norsk Støttegruppe” har som mål å gjøre Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) kjent i Norge. Vi ønsker å øke livskvaliteten til ALS- syke og deres pårørende.
Vår erfaring er at det er store forskjeller i hvordan de ulike sykehusene ivaretar ALS-pasienter og deres pårørende. Noen samarbeider bredt mellom avdelinger og med kommunen. Ved andre sykehus er et slikt tverrfaglig samarbeid nærmest fraværende. Hvor mye av vår informasjon
det enkelte sykehus har behov for, vil derfor variere fra sted til sted.

Ta gjerne kontakt med oss!
Leder: Mona H. Bahus, mail: arn-bahu@online.no eller telefon: 988 36 221 (Mona har stor kunnskap om pasientens rettigheter, om likepersonsarbeid og hun brenner spesielt for å ta vare på pasienter og pårørende i kriser og sorg). Mona H. Bahus mistet sin pappa på grunn av ALS i 2007 og til daglig jobber hun som psykiatrisk hjelpepleier.

Kompetanse- og opplæringsansvarlig/nestleder: Line Mette Teigland, mail: line.mette@live.no eller telefon: 995 94 820 (Line Mette har stor erfaringsbasert kunnskap om ALS generelt, om
likepersonsarbeid og hun brenner spesielt for opplæring av helsepersonell som jobber med ALS-syke). Line Mette Teigland mistet sin mamma på grunn av ALS i 2012 og til daglig jobber hun som sykepleier.