Nasjonalt ALS Senter

Et senter for alle med behov for råd, støtte eller omsorg i tilknytning til ALS.

Nasjonalt ALS Senter

Vi jobber med å etablere et nasjonalt ALS senter for alle pasienter, pårørende og andre som ønsker eller har behov for råd, omsorg eller støtte i tilknytning til ALS.

Mer informasjon kommer fortløpende.

Spørsmål?

Lurer du på noe om senteret vi jobber med å etablere?

Ta gjerne kontakt: post@alsnorge.no 

Share This