Arv og testament 

– Bidra i kampen mot ALS

Testament

Det du etterlater deg kan gi håp for kommende generasjoner. Velger du å gi en del av arven din til oss, kan du bidra til å redde liv.

Et testament må være klart formulert. Det er ikke et krav om at du må få hjelp fra en advokat for å sette opp testamentet, men det er lovbestemte formkrav som må følges for at det skal være gyldig. Hvis du ikke skriver et testamente, er det arveloven som bestemmer hvordan det du etterlater deg blir fordelt mellom din familie.

Formkrav til testament

  • Testamentet må være skriftlig.
  • Du må underskrive testamentet.
  • Det må være to vitner som bevitner underskriften din.
  • Vitnene må se på at du underskriver eller du må vedkjenne deg din underskrift overfor dem.
  • Vitnene kan enten være til stede sammen, eller hver for seg.
  • Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, men de trenger ikke å kjenne til innholdet i testamentet.
  • Vitnene skal skrive under testamentet (samtidig eller hver for seg) mens du er til stede.
  • Vitnene må være over 18 år.
  • Vitnene eller vitnenes familie må ikke være tilgodesett i testamentet.
  • Vitnene må ikke være ansatt hos noen som er tilgodesett i testamentet.

Få mer informasjon om arv og testament

5 + 6 =

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge v/ Mona H Bahus. Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This