Bli fast giver

Som fast giver bidrar du hver måned med viktig støtte til forskning som hver dag jobber for å finne en kur for ALS. Ved å jobbe sammen har vi mulighet til å gi norske ALS-forskere nødvendig økonomisk bistand til løpende forskningsprosjekter. 

Det er utrolig viktig at vi får til mer forskning på ALS. Forskning har så langt bidratt til at mange har fått mulighet til å delta i prøvestudier, og flere steder i landet har fokuset på sykdommen økt. 

Som fast giver bidrar du med svært viktig støtte til forskning som forhåpentligvis kan finne medisiner som kan bremse sykdomsutviklingen, eller stoppe den helt . Bare gjennom forskning kan vi få ny kunnskap som gir bedre behandling, og som forhåpentligvis en dag vil bidra til å løse ALS-gåten en gang for alle. 

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles
• Medlemsnummer • Navn og adresse • Mobiltelefonnummer • E-postadresse • Fødselsdato • Innmeldingsdato • Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet • Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner • Logging av endringer i personopplysninger • Registrering • Organisering • Lagring • Utsending av e-post og SMS • Eventuelt utsendelse av medlemsblad Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.
Beløpet trekkes årlig fra ditt tilknyttede bankkort. Avslutt når som helst.
Kr 0,00
/
Share This