Støtt forskningsprosjekter

ALS Norge støtter forskning i Norge, og her kan du lese om to av prosjektene vi samler inn midler til nå. 

STRAT-ALS STUDIEN: Identifikasjon av undergrupper av ALS.

Nyere forskning tyder på at ALS består av forskjellige tilstander med ulike årsaker. I behandlingsstudier blir alle ALS pasienter slått sammen. Det er da fare for et en som følge av dette ikke oppdager behandling som ville være effektiv på undergrupper av ALS.

ALS kan starte med lammelser i hender, armer eller ben (klassisk ALS) eller den kan starte som tiltagende tale eller svelgvansker (bulbær ALS). Det finnes arvelige ALS former (uvanlige) og det finnes sporadisk ALS (klart vanligst). ALS kan utvikle seg raskt (kort overlevelse) eller langsomt med overlevelse på mer enn 10 år. De fleste ALS pasientene har normal hukommelse og personlighet gjennom hele sykdomsforløpet. Imidlertid er det også ganske vanlig men personlighetsforstyrrelser eller redusert hukommelse.

Forskjeller som beskrevet over utgjør en utfordring i behandlingsstudier. Vi ønsker med dette prosjektet å indentifisere undergrupper av sykdommen slik at vi kan tilrettelegge for mer persontilpassede studier (stratifisere pasientene STRAT ALS studien).

Team

Axel Sandvig

Professor, nevrolog og hjerneforsker

Professorene Axel Sandvig og Ioanna Sandvig ved Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim vil lede studien som allerede har fått etisk godkjennelse og derfor kan komme i gang så snart forskningsmidler gjør det mulig.

Ioanna Sandvig

Professor og hjerneforsker

Professorene Axel Sandvig og Ioanna Sandvig ved Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim vil lede studien som allerede har fått etisk godkjennelse og derfor kan komme i gang så snart forskningsmidler gjør det mulig.

Hvordan ødelegger ALS gradvis de intakte nerveforbindelsene og kommunikasjonen mellom ryggmargen og hjernen – INTAKT.

Studien har som mål å forstå hvordan ALS gradvis ødelegger nerveforbindelsene mellom ryggmargen og hjernen etterhvert som sykdommen utvikler seg hos ALS pasienter. Vi har også som mål å forstå hvilke nervebaner som først skades og hvordan sykdommen gradvis sprer seg i nervesystemet og forårsaker økende grad av muskel lammelse. I studien målsetter vi også å beskrive og forstå hvordan tapet av nerveforbindelser endrer måten hjernens nerveceller kommuniserer med hverandre.

I vår planlagte studie vil vi undersøke hvordan gener og miljøpåvirkninger bidrar i utviklingen av ALS. Det vil undersøkes ved hjelp av nerveceller som er omprogrammert fra hud og blod prøver vi har fått fra de samme ALS pasientene vi følger i vår kliniske studie. Måten vi omprorgrammerer nervecellene på gir oss mulighet til å sammenligne genenes og miljøets påvirkning av genfunksjonen. Målet med denne delen av studien er å forstå hvordan ALS starter og dermed kunne forebygge sykdommen. En slik kunnskap vil også bidra til å forstå hvordan man skal utvikle bedre og mer pasientspesifikke behandlinger som kan forsinke eller stanse utviklingen av ALS.

Team

Ole Bjøn Tysnes

Professor

Charalampos Tzoulis

Professor

Tale Litleré Bjerknes

Postdoktor

Hvordan du kan bidra

Gave til stiftelsens formål

Vil du støtte oss med en engangsgave i form av penger? Ved å gi litt, er du med på noe stort! Ditt bidrag kan forandre mange menneskers liv.

Engangsgaver kan betales til konto 1207.25.02521.
BICDNBANOKKXXX, IBAN: NO4612072502521 

Bli støttespiller (med fordelsprogram)

Du får flere fordeler av å være støttespiller. Les mer om dem her. 

Å bli støttespiller koster 250 kr per år.

Vipps

Du kan enkelt sende en gave til stiftelsen ved å søke etter kode 10282 i appen på mobilen din. Da kommer pengene direkte til oss, og du kan være med på å støtte forskning på ALS i Norge.

Dersom dere ønsker oversikt over minnegaven eller listen over giverne, må dere be om innbetaling til vårt kontonummer 1207.25.02521. Det skyldes at Vipps bedrift ikke kan opplyse stiftelsen om givernes navn eller hva beløpet gjelder. Ved innbetalinger til vår konto, sender vi takkekort og lager minneliste etter ditt ønske. Ring gjerne Mona på mobil 988 36 221, for nærmere opplysninger.

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This