Informasjonsbrosjyre til spesialisthelsetjenesten

4667_Spesialisthelsetjenesten v3aHR_A5_1 (2)Stiftelsen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre for deg som jobber i spesialisthelsetjenesten.

Last ned og les brosjyren HER.

Stiftelsen «ALS Norsk Støttegruppe» har som mål å gjøre Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) kjent i Norge. Vi ønsker å øke livskvaliteten til ALS- syke og deres pårørende.
Vår erfaring er at det er store forskjeller i hvordan de ulike sykehusene ivaretar ALS-pasienter og deres pårørende. Noen samarbeider bredt mellom avdelinger og med kommunen. Ved andre sykehus er et slikt tverrfaglig samarbeid nærmest fraværende. Hvor mye av vår informasjon
det enkelte sykehus har behov for, vil derfor variere fra sted til sted.

Ta gjerne kontakt med oss!

Share This