Spør Joel!

ALS Norge har innledet samarbeid med Joel Glover som forsker på ALS.

Joel Glover vil svare på dine spørsmål om ALS-forskningen i Norge.

Hei alle sammen,

Jeg har sagt meg villig, sammen med Helle Høyer, til å svare på spørsmål angående forskning på ALS. Her er en liten presentasjon av meg selv og min forskning.

Jeg er professor ved Universitetet i Oslo der jeg underviser medisinstudenter og forsker på nervesystemet, nevrologiske sykdommer og stamceller. Min forskning omfatter blant annet hvordan nervecellekretser som styrer våre muskler er satt sammen i hjernen og ryggmargen, og hvordan disse blir forstyrret av ulike sykdommer, inkludert ALS. Jeg leder også Nasjonalt senter for stamcelleforskning og Nasjonal kjernefasilitet for humane pluripotente stamceller, der vi lager stamceller fra pasienter for å kunne studere sykdomsmekanismer.

For noen år siden begynt vi å lage stamceller fra norske ALS pasienter, slik at disse kunne inkluderes i forskningsprosjekter både her i Norge og i samarbeid med kolleger i utlandet. Fra disse stamceller lager vi nerveceller og andre typer celler som rammes av ALS. Vi setter disse sammen i spesielle dyrkningskammere som gir oss mulighet til å studere hvordan ALS starter og utvikler seg, og til å teste potensielt nye medikamenter.

Dere kan stille meg alle slags spørsmål rettet mot ALS-forskning, og særlig hvis det gjelder stamceller. Noen ganger vil jeg kunne svare raskt, mens andre ganger vil det kunne ta litt tid. Men alle spørsmål blir registrert og besvart etterhvert. Hvis ønskelig kan dere også kontakte meg per epost på: joel.glover@medisin.uio.no.

Joel C. Glover
Professor, PhD
Dept of Molecular Medicine
Institute of Basic Medical Sciences
University of Oslo

Kom i kontakt med oss.

Vi er her for deg og dine.

Stiftelsen ALS Norge - Preståsvn.15 2030 NANNESTAD

Ring oss: 98 83 62 21

post@alsnorge.no

Share This