(09.10.14) Vi står fortsatt i samarbeid med FFM Oslo og Akershus, og har grasrota avtalen fortsatt i boks. Den vil bestå inntil vi gir beskjed om annet. Og vi må se hva fremtiden bringer. Så pr. nå har vi denne grasrota avtalen som dere også kan støtte oss via.grasrota-2015

Share This