Bli med i studie om ALS

Bli med i studie om ALS Universitetet i Bergen gjennomfører, i samarbeid med Neuro-SysMed ved Haukeland universitetssykehus, en anonym spørreskjemaundersøkelse om pasienters bruk av legemidler og kosttilskudd mot amyotrofisk lateral sklerose (ALS). I studien ønsker vi...

Hjelpepodden

Hjelpepodden er en podcast som er laget av Sosionomene ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.  Podcasten handler om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. De har nå publisert fire episoder: Pleiepenger ved livets...

Årsrapport 2020

Årsrapport til ALS Norge for 2020 Joel Glover Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Oslo universitetssykehus   2020 var et utfordrende år for forskning ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning. I...

Vi donerer til forskning på ALS i Norge

I kveld ble vi enige om å donere ut til dere følgende sum til dere viktige forskning på ALS: Ola Nakken ogTrygve Holmøy får 700 000 kr til forskning på forekomst og årsak til ALS. Joel Glover får 100 000 kr til stamcelleforskning på ALS. Helle Høyer får 700 000 kr til...