Pressemelding fra Forskningsrådet (november 2018)

Norge får sitt første forskningssenter for klinisk behandling Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på...

Fremskritt i vårt forskingsprosjekt (2017)

(26.04.2017) Våre dyktige forskere ved RH i Oslo vil bare informere om nylige fremskritt i vårt forskingsprosjekt. Som vi/dere vet har vi tatt biopsier fra flere ALS pasienter. Tre av disse fikk vi produsert iPS-celler fra rundt årsskiftet, iPS-celler fra de...

Informasjonsbrev fra 25 ALS leger (2017)

(20.01.2017) Da har vi mottatt en meget viktig informasjon brev fra 25 ALS leger, som gir informasjon om dette som florer på nett ang. ALS medisiner og behandlinger. Dette er et viktig skriv som vi håper dere tar dere tid til å lese. Denne informasjonen går likt ut...