Bli med i studie om ALS

Universitetet i Bergen gjennomfører, i samarbeid med Neuro-SysMed ved Haukeland universitetssykehus, en anonym spørreskjemaundersøkelse om pasienters bruk av legemidler og kosttilskudd mot amyotrofisk lateral sklerose (ALS). I studien ønsker vi å se om pasienter med ALS bruker andre legemidler enn Riluzole/Rilutek mot ALS og om pasientene bruker kosttilskudd mot ALS. Vi håper dette vil gi ny kunnskap om hvordan ALS-pasienter bruker legemidler og kosttilskudd mot ALS og hvordan dette påvirker deres opplevde helse.

Undersøkelsen kan du ta på internett ved å skrive inn lenken nederst i dokumentet i nettleseren din. Undersøkelsen tar omtrent 5-10 minutter og er helt anonym. Om du ønsker kan noen hjelpe deg med å fylle inn svarene, men det er viktig at undersøkelsen bare besvares én gang.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til medisinstudent Gard Aasmund Skulstad Johanson (gard.johanson@uib.no).

På forhånd takk for din besvarelse

Med vennlig hilsen,

Gard Aasmund Skulstad Johanson, medisinstudent

Ole-Bjørn Tysnes, professor

Tale Litleré Bjerknes, ph.d

Lenke til undersøkelsen: https://svar.uib.no/LinkCollector?key=3REYJWKKJ132

Hvis lenken ikke fungerer, kan du gå inn på: https://svar.uib.no/collect og taste inn koden: 3REY-JWKK-J132

Share This