Reuma Sol – Gruppetilbud

Bestill reise til Reuma Sol sitt vakre hotell og behandlingssenter på Costa Blanca.  Akkurat nå har Reuma Sol et gruppetilbud, hvor man får én gratis pr 15 som bestiller opphold. Se brosjyre for mer informasjon: tilbud grupper Reuma Sol...

Sorgseminar – 2019

ALS Norge inviterer til sorgseminar. Seminaret er for deg som er pårørende til en som har ALS eller har mistet noen i ALS. Du er velkommen til seminaret den 27 – 28 april 2019 på Radisson Blue Hotel Gardermoen. Seminaret starter lørdag kl 11:00 og avsluttes...

Ny studie på ALS i Norge

– Vi er glade! sier Mona Hytjanstorp Bahus, leder i ALS Norge som gir 400 000 av stiftelsens innsamlede midler til et nytt norsk forskningsprosjekt på ALS og genetikk. Ved å kartlegge genetiske årsaker til sykdommen, håper forskerne og ALS Norge å legge grunnlag for...

ALS Norge og advokat Geir Lippestad

ALS Norge har i januar 2019 inngått samarbeid med Advokatfirmaet Lippestad AS om advokatbistand til støttespillere som har ALS-diagnose eller pårørende til disse. Samarbeidet omfatter:• 4 timer gratis juridisk rådgivning muntlig eller per e-post hos advokat•...