Hjelpepodden

Hjelpepodden er en podcast som er laget av Sosionomene ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.  Podcasten handler om ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom. De har nå publisert fire episoder: Pleiepenger ved livets...

Vi donerer til forskning på ALS i Norge

I kveld ble vi enige om å donere ut til dere følgende sum til dere viktige forskning på ALS: Ola Nakken ogTrygve Holmøy får 700 000 kr til forskning på forekomst og årsak til ALS. Joel Glover får 100 000 kr til stamcelleforskning på ALS. Helle Høyer får 700 000 kr til...

Karakteristiske trekk ved stiftelsen

NOTAT Av  TRYGVE NODELAND 1        Selskapsform En stiftelse er en driftsform eller selskapsform, altså en måte å drive noe på. Andre driftsformer er aksjeselskapet og foreningen. Stiftelser er regulert av stiftelsesloven, aksjeselskaper av aksjelovene. Det finnes...

Få munnbind fra ALS Norge

(13.08.2020) Vi i ALS Norge er opptatt av din beskyttelse for Covid 19 smitte og ønsker å sende deg en pakke fra oss med godkjente munnbind. Vi har dessverre mått satt litt begrensinger så vi kan bare sende ut en pakke til deg. Vi håper du også sprer oppfordringer om...