( 25.09-2014)
Norges beste nyhet kan vi nå formidle til dere alle. Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe er nå endelig registrert og godkjent og nå offisielt en stiftelse. Vi har endelig nådd et mål. Og trygger ALS arbeidet i Norge for fremtiden og skal nå få lov og jobbe for ALS 100 %. Alt vi gjør i stiftelsen er for ALS.
Vi har konto nr: 1207.25.02521 og vårt org. nr er: 914149517
Vi har forløpig bare et «lite» styre. Og tro oss vi har gode grunner til at det er slik akkurat nå, men resten av styret vil bli satt inn og publisert rett etter 2/10.2014.
Så til nå ser styret slik ut:
Leder (og grunnlegger av Stiftelsen): Mona Hytjanstorp Bahus.
Nestleder: Line Mette Teigland.

NB: Resten av styret blir satt inn 2/10.2014

Faggruppe: Professor i nevrologi: Ole Bjørn Tysnes.
Professor/nevrolog ved Haukeland/Universitetet i Bergen.

Páll Karlsson (ALS forsker)
Post doktor Dansk Pain Research Center og Institutt for klinisk medisin
Aarhus universitetssykehus Danmark.

NB: Her kommer det flere fra ALS klinikker/sykehus i Norge. Vi venter fortsatt på noen tilbakemeldinger.

Regnskaps kontor: B-S regnskap AS org. nr: 991608923

Revisor kontor: Årnes Revisjon AS org. nr: 850249652

Faggruppe har vi etablert fordi de sitter med den største kompetansen på ALS og de skal være med oss og vurdere evt. søknader som kommer inn og fremme kandidater vi kan støtte og de vet og kjenner hva som skjer i Norge ang. ALS forskning og andre ALS prosjekter.

Klem fra Mona og Line Mette

Share This