(12.04.2016.) Da har vi i stiftelsen overført 1006500 kr til NTNU. Og vi i stiftelsen håper nå og er positive til de forskning prosjektene vi har klart å få til i Norge. Alle papirer er signerte og vi er i tett og godt samarbeid med alle involverte forskere. Nå Skal vi jobbe for å knuse ALS.

Share This