(17.04.2016) Vi har fått tilgang av Jarmund Veland til hans flotte video fra hans 60 års dag. Filmen har copyright av Jarmund og Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe. For dere som var på vårt ALS seminar i oktober 2015, kjenner igjen denne herlige filmen full av humor. Jarmund holdt et lang og gripende foredrag på vårt seminar, og alle i salen av de 185 personer satt med tårer i øyne da Jarmund Veland holdt sitt foredrag for oss.

Share This