(01.05.16) Axel (vår forsker ved NTNU) har selv publisert en artikkel der de slo ut PgP efflux reseptoren i blood hjerne barrieren. Dette økte signifikant opptaket av et kjemoterapeutisk legemiddel mot hjernekreft. Se vedlagt artikkel. Så denne PDF filen vi deler her har de lest og syntes er meget interessant.
Dette er noe vi kan gjøre i Trondheim skrive Axel..
Se dette her.

Share This