(03.05.2016) Da har vi hatt en lang prat med Norges forskningsråd og fått god info. om hva vi må gjør for å få staten på banen ang. donasjon til ALS forskere. Vi trenger bare 1675000 kr. for A-hus og RH kommer dessverre ikke innunder denne ordningen da de er sykehus. NTNU er forskning institutt og kommer innunder denne ordningen. Derfor ble vårt regnestykke halvert, men det betyr IKKE at vi ikke har samme mål med begge de 2 viktige ALS forskning prosjektene vi har fått i gang. Blir bare litt mindre dugnad press og jobb på oss, og dere.

Share This