På en måned samlet is bøtte-kampanjen mer enn 100 millionar amerikanske dollar, som har gått til ulike forskingsprosjekt. Ett av disse, Project Min E, har nå ført til oppdaginga av et nytt gen som forskerne mener kan gi ei bedre forståing av ALS og hjelpe de med å finne en måte og behandle sykdommen.

Funnet er skildra i en artikkel i tidsskriftet Nature Genetics. 80 forskarar fra 11 land står bak studien. I intervju med The Guardian omtaler Brian Fredericks fra ALS Association funnet som et viktig gjennombrott.

Les mer her.

Share This