(12.06.2016) Her ligger årsberetningen fra arbeidsgruppa i stiftelsen , God lesing på alle våre årsberetninger <3 Alle stiftelse doc. er signert og godkjente og sendt Brønnøysund og Stiftelsetilsynet

Share This