(15.17.16) FÅ MER KUNNSKAP OM BPA!
HjemmeBest inviterer til fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Målgruppe: Saksbehandlere og andre som jobber med BPA i kommunene Akershus. Seminaret holdes på Gardermoen 14 september, og vi deltar fra stiftelsen.

Les invitasjonen her.

Share This