(01.06.2016) Vi i stiftelsen driver nå med et spennende film prosjekt. Vi skal søke TV2 og TVN om å få vise vår reklame/info film i høytider. Dette gjør vi for å øke kjennskapen i hele Norge på ALS, og den dugnaden Knoll og Tott skal gjøre i 2017 vi hjelpe oss enormt. Vår kamp er også å gjøre ALS kjent i hele Norge slik at alle får opp øyne på hva ALS er og gjør med de som er rammet.

Share This