(02.06.16) For å forstå hva som skjer ved Amyotrofisk Lateralsklerose (ALS) har forskere ved Umeå universitet undersøkt hvordan øyemusklene og ekstremitetesmuskler påvirkes ved ALS.
Les mer her.

Share This