(09.02.16) Dette er et meget fint spill for barn og unge med atferdsproblemer, barn, barndom, depresjon, følelser, I for store sko, livskrise, mobbing, omsorg, psykiatri, psykisk, psykisk helse i skolen, søvnvansker, stress, traumer. Vi vet at spill og lek kan åpne opp for en god kommunikasjon med de yngre pårørende, og vi vet at barn kan åpne seg om sorg igjennom lek.

Les om dette her.

Share This