(23.05.2016) Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe fikk innvilget sin søknad om midler til prosjekt: Innvilger tilskudd til Økt kompetanse for ALS ute i kommuner. Økt fokus på ALS i hele Norge. Støtten vi får er via Helsedirektoratet.  Vi hadde også 2 andre søknader inne vi dessverre ikke fikk innvilget, men det betyr ikke at vår plan stoppes opp. Vi må bare tenke alternativer.

Share This