HjemmeBest inviterer til fagseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Målgruppe: Saksbehandlere og andre som jobber med BPA i kommunene Akershus og Oslo, interesseforeninger for personer med nedsatt funksjonsevne og personer som har eller vurderer å søke BPA. Fagseminaret er gratis, påmelding skjer skriftlig til innen 15. august.
Det er ”førstemann til mølla-prinsippet” – så vær tidlig ute med påmeldingen!
PROGRAM:
Kl. 11:00 Velkommen (v/Elisabeth Sagvik, Daglig leder HjemmeBest)
Kl. 11:15 Respekt for menneskets iboende verdighet – Hva betyr det i møte med funksjonshemmede? (v/Filosof Tore Frost)
Kl. 12:00 Dine rettigheter ang. BPA (v/Jane Thøgersen, Spesialkonsulent, Pasient og
brukerombudet i Oslo-Akershus)
Kl. 12:30 Pause, enkel bevertning
Kl. 13:15 Lovgivers intensjon med Rundskriv 1-9/2015 og rettighetsfestingen (v/Kari Kjønnaas Kjos, Leder av Helse- og Sosial komiteen)
Kl. 13:45 BPA-Søkeprosess og hvordan bevilge timer nå i forhold til rundskrivet (v/Mari Sørlie, Spesialkonsulent, Tildelingsenheten Ullensaker)
Kl. 14:15 Utviklingen av BPA i kommunene (v/Robert Hval Straumam, Fagsjef, Virke)
Kl. 14:45 Avslutning

STED:
Jessheim Misjonshus
Trondheimsvegen 56
2050 JESSHEIM

Share This