(30.06.16) NB: Dette gjelder HELSEPERSONELL OG PEDAGOGER. Så del denne med de du vet vil ha nytte av denne viktige temadagen.

INVITASJON TIL TEMAMØTE
Familie på godt og vondt, når alvorlig sykdom eller skade rammer

TIL HELSEPERSONELL OG PEDAGOGER
Tid: Onsdag 7. desember kl. 11.30-15.00
Sted: Akershus universitetssykehus auditoriet 1.etg. v/hovedinngang
Arrangør: Rådgivingsgruppa for alvorlig syke og døende

11.30-11.45 Velkommen

11.45-13.45 Hvordan kan vi bidra til å redusere familiers belastning når alvorlig sykdom– skader rammer? V/ Ahus , Aurskog Høland og Skedsmo Kommune

Tove Bergh, Seniorrådgiver, overordnet koordinator for barn som pårørende, Akershus universitetssykehus, Avdeling Samhandling og Helsefremmende
Stine Rudiløkken, Tverrsektoriell koordinator, Helsesøster, Skedsmo kommune
Åslaug Degnes, Rådgiver sektor oppvekst og utdanning, Aurskog-Høland kommune

• Jo mere en forstår, jo mindre krevende kan situasjonen bli -Hvordan kan helse/pedagog -personell bidra til at familiens kritiske situasjon blir mer forståelig for alle i familien? ( Kunnskapsbaserte fagprosedyrer, Helsepersonells plikt til å gi informasjon og bidra til nødvendig oppfølging) v/Tove Bergh Ahus
• Hvilke hjelpetilbud finnes i kommunen når sykdom–skader rammer familiene v/Åslaug Degenes Aurskog Høland og Stine Rudikløkken Skedsmo kommune
14.00-14.45 Hvordan mestre å leve med en dødssyk person i flere år? Dilemmaer i «ventesorgen» V/ Knut Andersen, sosionom Ahus

14.45-15.00 Oppsummering

Temadagen er gratis. Det blir enkel bevertning.
Påmelding innen onsdag 25.november til: erik.mathisen@ahus.no

Share This