(29.06.2016) Hei alle her inne , her kommer det er liten oppdatering fra ALS forskere ved NTNU :
(i) Vi har nå etablert en meget bra protokoll for celle reprogrammering til motoriske nevroner. Dette gir oss mulighet til å snart begynne å bruke hud biopsier fra pasienter for å lage pasient-spesifiske motoriske nevroner som vi kan studere videre på laboratoriet.
(ii) I august, får vi installert spesielt utstyr på laben som muliggjør studier av nettverker dannet av slike motoriske nevroner in vitro. Vi kan på denne måte (og i kombinasjon med andre avanserte metoder som for eksempel gene redigering) begynne å se nærmere på og prøve å forstå sykdomsmekanismer, og respons til enkelte behandlinger.
(iii) Samtidig, begynner en ny forskings assistent fra University of Oxford og trolig en til fra NTNU å jobbe med oss på ALS prosjektet fra August 2016. Tanken er at begge to vil så fort som mulig komme i gang med sine PhD studier på ALS, avhengig av finansiering.
(iv) Vi har i mellomtiden vært aktive med å søke midler til ALS prosjektet fra både NFR og Samarbeidsorganet HMN-NTNU. Vi vil få vite om søknadene er innvilget i november-desember 2016. I tillegg, planlegge vi å søke midler fra FFM i september.

Share This