(04.08.16) Vi har fått et viktig tips: Dokumentet er på engelsk, men gir info. om pustehjelp. Det er viktig å få frem at det finnes flere typer pustehjelp, også viktig å vite at det ikke krever operasjon og langt sykehusopphold. Bruk gjerne Google oversettelse program.
Les mer her.

Share This