Denne har kommet til oss, som viser Ulf sine erfaringer og opplevelser han fikk da han selv ble rammet av ALS , og selv var doktor og jobbet i helsevesenet. Ulf døde 23 februar 2016. Vi lyser fred over Ulf’s minne.

Les det her.

Share This