Forskning

Les siste nytt om studier som stiftelsen har fått i gang i Norge.

Pågående studier

NO-ALS studien ➔

Les mer om NO-ALS studien som pågår nå, og hva som er formålet.

Stamcelleforskningen ➔

Les mer om forskning på stamceller som pågår nå, og hva som er formålet.

GAIN-studien ➔

Les mer om GAIN studien som pågår nå, og hva som er formålet.

Masitinib ➔

Les mer om Masitinib som pågår nå, og hva som er formålet.

Prosjektene vi har støttet

ALS Norge støtter forskningen med innsamlede midler og med midler fra andre institusjoner.

Forkortelser:

 • Ahus: Akershus universitetssykehus
 • NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • RH: Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus
 • OUS: Oslo universitetssykehus

2014:

 1. Umeå-teamet (Peter Andersen og Jonathan Gilthorpe): kr 100 000.
 2. Ahus v/Trygve Holmøy og Ola Nakken: kr 30 000.
 3. Forsker Páll Karlsson, Aarhus universitetssykehus: kr 30 000.

2015:

 1. NTNU v/Axel Sandvik og Ioanna Sandvik: kr 325 000.
 2. RH v/Joel Glover og Ahus v/ Trygve Holmøy: kr 325 000.
 3. Helse Bergen: kr 50 000.

2016:

 1. NTNU v/Axel Sandvig og Ioanna Sandvig: kr 1 325 000.
 2. AHUS og RH ved Trygve Holmøy og Joel Glover: kr 1 325 000.
 3. NTNU v/Axel Sandvig og Ioanna Sandvig: kr 6 500.
 4. Ahus v/Ola Nakken: kr 100 000.
 5. Forsker Páll Karlsson, Aarhus universitetssykehus: kr 100 000 (2016-2020).

2017:

 1. NTNU v/Ionna Sandvig og Axel Sandvig: kr 500 000.
 2. Ahus v/Ola Nakken kr 550 000.
 3. RH og Ahus v/Joel Glover, Trygve Holmøy og Hilde Nielsen kr 1 000 000.

2018:

 1. Helse Bergen v/Tina Taule: kr 40 000.
 2. Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen v/Kari Espolin Fladmark kr 195 000.
 3. NTNU v/Ionna Sandvig og Axel Sandvig kr 1 119 000.

Støtten fra ALS Norge til NTNU passerte i 2018 tre millioner kroner, og det utløste en forsterkningsgave fra Norsk Forskningsråd med kr 750 000.

2019:

 1. Sykehuset Telemark v/Helle Høyer og Ahus v/Trygve Holmøy: kr 400 000 til ALS- og genetikktestingsprosjekt ved Sykehuset Telemark.
 2. Olavs hospital, Trondheim universitetssykehus: kr 400 000 til start av ALS-register.
 3. OUS v/Joel Glover: kr 1 000 000 til forskning på stamceller (IPS-celler) relatert til ALS.
 4. Sykehuset Telemark v/Helle Høyer: kr 700 000 kr til forskning på genetikk og ALS.
 5. NTNU v/Axel Sandvik og Ionna Sandvik: kr 100 000 til grunnforskning på ALS.

2020:

 1. Forsker Páll Karlsson, Aarhus universitetssykehus: kr 20 000.
 2. OUS v/Joel Glover: kr 100 000.
 3. Ahus v/Trygve Holmøy og Ola Nakken: kr 700 000.
 4. Sykehuset Telemark v/Helle Høyer: kr 700 000. Se nærmere om forskningsprosjektet.
 5. NTNU v/Axel Sandvik og Ionna Sandvik: kr 100 000.

2021:

MotOrtose. Prosjekt for utvikling av robotskinne for gripefunksjoner v/NTNU-studenter. Bevilgning fra Stiftelsen Dam.  Søknads- og prosjektsamarbeid med ALS Norge: kr 2 000 000.

2022:

 • Forsker Trygve Holmøy Akershus Universitet sykehus : kr. 700 000.
 • NTNU v/Axel Sandvik og Ionna Sandvik: kr. 389 000 (ikke utbetalt enda)

2023:

 • Donasjon på 600 000 kroner til forskningsprosjektet STRAT-ALS ved Haukeland Universitetssykehus
 • Forskningsprosjekt sosioøkonomiske forhold (234.000kr)
 • Genetikk studien GAIN (400.000kr)
 • Stamcelleforskning (500.000kr)
 • Helle Høyer. Gain, Genetikk forskning. Utbetalt kr 400.000 kr den 13/10-2023.

2024:

 • Forskningsprosjekt sosioøkonomiske forhold 234.000 kr den 16/01.2024.
 • Stamcelleforskning 500.000 kr Joel Glover den 16.02.2024.
 • Donasjonen på kroner 500 000 til OUS prosjekt: *Motornevroner – kan de telles* Prosjektleder : Kristian B Nilsen

 

Støtt forskning på ALS i Norge

Takket være ditt bidrag kan vi gi livsviktig støtte til forskning på ALS og gode omsorgstilbud til pasienter og pårørende.

Share This