(07.12.2016) BLI MED PÅ NORGES FØRSTE DIAGNOSEUAVHENGIG PÅRØRENDEUNDERSØKELSE OG FÅ OPPDATERT INFORMASJON OM logoHVORDAN PÅRØRENDE I NORGE HAR DET!
Vi vet at pårørende er en ressurs i det norske velferdssamfunnet. Nå vil vi vite hvordan de har det, så samfunnet kan være en ressurs tilbake! Vi stiller dem derfor en del spørsmål og ber om deres svar.
Minst 800 000 mennesker er pårørende i Norge til enhver tid. Vi er de som yter rundt 100 000 årsverk i uformell omsorg og sparer storsamfunnet for nær 38 milliarder kroner. Vi er de som gjør alt fra den lille kjøreturen til legen til heldøgns pleie og omsorg. Dette er ikke synlig i BNP eller andre steder. Det vil vi være med og synliggjøre – og da må vi spørre.  Du finner spørsmålene HER

Share This