(19.03.2020) Kjære alle. Vi i stiftelsen ALS Norge hadde satt opp et stort likeperson /pårørekontakt kurs i april som vi ser oss nødt til å må flytte til høsten pga korona/Corona viruset. Vi følger nøye med på det offentlige retningslinjer og ser at vi ikke vil utsette noen av dere for smitte, derfor flytter vi kurset til høsten 2020. Det vil det samtidig gi oss og dere mulighet til og bli med oss på laget hvis du ønsker og bli med oss og bygge opp ALS stiftelsen tilbud der ute i hele Norge. Send oss gjerne en e-post om du vil bli med oss på: post@alsnorge.no vi trenger deg. Årsmøte 25 april kl.16.00. Vi har også vært i samtale med stiftelse tilsynet ang. vårt planlagte årsmøte, hvis det ikke blir endringer til det bedre i Norge har vi mulighet til å kjøre vårt årsmøte på Skype. Da er det ingen fysisk kontakt. Dette i samråd med stiftelse tilsynet. Eller er vi tilgjengelig for dere på tlf. E-post, Chat og andre måte du måtte ønske, Nøl ikke med og ta kontakt med oss. Det å føle frykt i disse dager er helt normalt og kan være godt og kunne snakke eller skrive om. Leder: Mona H Bahus. Mobil: 988 36 221 Nestleder Lise Stousland. Mobil: 932 02 582

Share This