Behandlingsreisen er fire ukers opphold på Vintersol, Tenerife med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Amyotrofisk lateral sklerose – ALS (frister, skjema, reisedatoer 2023)

Søknadsfrist:

Det er kun en søknadsfrist per år og den er 15. oktober for reiser påfølgende år i januar/februar/mars.

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søkerne, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet per post. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta imot søknader på e-post på grunn av at det er sensitive personopplysninger.

Link til søknadsskjemaet. https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Behandlingsreiser/ALS%20S%c3%98KNAD.pdf

Søknaden med kopi av epikriser/medisinske notater sendes til: Oslo universitetssykehus HF,

Rikshospitalet, Seksjon for Behandlingsreiser, PB 4950 Nydalen, 0424 OSLO.             

Planlagte reiser i 2023, se under hvilke datoer som er bekreftet.

08.01 – 05.02 – bekreftet.                                     

05.02 – 05.03 – bekreftet.  

Hjemmesiden Vintersol: https://www.vintersol.com/nn/

Informasjonsbrosjyre kommer senere.

Les mer på :  https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-medisin-helsefag-og-beredskap/avdeling-for-utenlandskontor-og-behandlingsreiser/behandlingsreiser?fbclid=IwAR3dqb0KrH6YMhAp1mDXWvjFTxQOHzg_zjNyVwqsFKeNt72ZQJPHkj3fz2Y#generell-informasjon-uavhengig-av-diagnose-og-behandlingssted

Share This