(09.12.2015) Vi må desverre smøre oss med litt tålmodighet ang. svar på om A-hus og RH (Rikshospitalet ) får svar på sin søknad om oppstart av forskning på ALS i Norge. De informerer om at de antagelig ikke får svar før 18-19 desember, så da håper de og vi på fin julegave. Det som også er sikkert er at vi i stiftelsen støtter begynnende forskning prosjekt i Trondheim med 325000 kr og de håper å starte forskning prosjektet i januar 2016.

Share This