(06.01.2016) Kjære dere alle. Da er vi i planlegging fasen sammen med forskerne som nå skal starte forskning i Norge på ALS. Vi planlegger en pressekonferanse sammen, og i den forbindelsen vil stiftelsen overrekke forskerne donasjon fra oss/dere. Og forskerne vil informere om det ALS forskning prosjektet de skal begynne på. Så vi i stiftelsen og forsker miljøet kommer med pressekonferansen i februar mnd.

Share This