(28.01.2016) Siden stiftelsen ble opprettet september 2014 har vi donert 860.000 kr til forskning og Norske ALS prosjekt. Vi har kjempet hardt siden 2008 for å få i gang forskning i Norge på ALS. Og vi har endelig klart det. Nå sender vi stafettpinnen videre til Norsk forskningsråd. Vi i stiftelsen skal fortsatt kjempe for ALS I Norge og i samarbeid på Nordisk nivå. Vi har fått donert penger inn til stiftelsen som er øremerket økt kompetanse ute i Norges kommuner. Det er en flott gjeng i stiftelsen som nå arbeider med det målet. Så vi har mange forskjellige prosjekter vi jobber med i stiftelsen.

Share This