(14.11.2014) Ønsker dere stiftelsen ALS brosjyre sendt i posten kostnadsfritt, så send meg, Mona, antallet du vil ha og ditt navn og adresse. Spre brosjyren på sykehus, hjemmesykepleien og Dr. kontor og alle steder den vil nå ut til de som trenger informasjon.

Share This