(22.10-2014) Da er vi i stiftelsen ALS norsk støttegruppe i gang med å finne ut hvem vi skal donere støtte til fra vår stiftelse. Vi vil donere ut penger fra stiftelse før jul. Vi har Norge, Sverige og Danmark på vår liste som vil få støtte fra oss.
Hvilken prosjekter vi støtter kommer vi mer detaljert ut med når overrekkingen skjer og er klar.
Teksten under her er «klippet» fra Ulla-carin stiftelsen i Sverige og viser at det er håp, og at vi sammen støtter forskningen på ALS.

I fjor vår var det europeiske nettverket for Cure av ALS sin årlige kongress av forskere fra hele verden presenterte sin forskning. ALS forskere i Umeå kom hjem med følgende refleksjon etter møtet:

«Forskningen går framover. Jo mer vi blir involvert i å prøve å forstå hvordan og hvorfor folk blir syke i ulike former for ALS, jo raskere kan vi finne bedre diagnostikk og terapi for å bremse, og forhåpentligvis stoppe, sykdomsutvikling hos ALS pasienter. Frem til neste års møte, vi forventer flere resultater fra pågående kliniske studier, og fra studier som fokuserer på celle-til-celle overføring av protein aggregater, av mange ansett for å være en mulig sykdom mekanisme i de fleste protein samlede sykdommer. Vi har også store forventninger til resultatene av ny forskning basert på pasient avledet iPS-celler, som startet i mange forskningslaboratorier, både i Europa og USA. »

Vi håper dere vil støtte oss og bidra til å løse ALS mysterium? Din gave, stor eller liten, gjør en forskjell. www.alsnorge.no og vårt konto nr: 1207.25.02521

Share This