(30.09-2014) Da har vi fått bekreftet at i faggruppen i stiftelsen vil disse sitte:
Trygve Holmøy, Nevroklinikken, Ahus.
Ole Bjørn Tysnes, Professor/nevrolog ved Haukeland/Universitetet i Bergen.
Páll Karlsson, ALS forsker. Aarhus universitetssykehus Danmark.

Vi avventer også svar fra Ullevål sykehus . Fått bekreftet at pga. høstferie kommer det ikke svar nå, men de har svart at de regner som sikkert at en av de stiller for oss i stiftelsen i faggruppen .

Share This