Helseminister Bent Høies rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse understreker den enkeltes rett til å styre over egne assistansetimer, men fortsatt overlates mye til kommunenes tolkning.

Les om dette her.

Share This