(08.11.14) Akershus universitetssykehus har en årrekke tilpasset og etablert utstyr til pasienter med ”hjemmerespirator”.
Helsedirektoratet benytter i dag begrepet langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) ”long term mechanical ventilation”. Dette begrepet er mer i samsvar med internasjonal språkbruk og favner noe videre enn begrepet hjemmerespiratorbehandling.

Les om dette her.

Share This