(09.12.15) Denne studien viste for første gang at ultra-høy dose methylcobalamin betydelig grad kan forlenge overlevelsen og forsinke progresjon i ALS hvis administreres tidlig. Pasientene er mindre sannsynlig å dra nytte av ultra-høy dose methylcobalamin behandling dersom mer enn to til tre år er gått siden utbruddet av ALS.
Se studien her.

Share This