(14.10-2014) Stiftelsen ALS norsk støttegruppe offisielt godkjent styre.
Stiftelsen ALS norsk støttegruppe har følgende nyhet og komme med: Brønnøysund har nå godkjent vår innstiling til styret og vi presenter her stiftelsen’s hele styre og faggruppe. Vi vil samtidig nå jobbe med og sette opp en arbeidsgruppe i stiftelsen.

Leder: Mona H. Bahus (Psykiatrisk hjelpepleier)
Nestleder: Line Mette Teigland (Sykepleier)

Styremedlemmer:
Lise Stousland Flesjå (Refleksolog /tidligere konsulent)
Marita Terese Langøy Bru (Pleiemedhjelper PLOMS Austrheim Kommune/ medisinstudent UIB.)
Kirsti Birgitte Forsberg (Assisterende rektor Solheim skole (ufør fra oktober 2014) (ALS diagnose)

Faggruppe:
Trygve Holmøy (Professor og overlege ved Akershus Universitetssykehus.)
Ole Bjørn Tysnes (Professor/nevrolog ved Haukeland/Universitetet i Bergen.)
Páll Karlsson (ALS Forsker, Post doktor Dansk Pain Research Center og Institutt for klinisk medisin Aarhus universitetssykehus Danmark.)

Mv. Mona, Line Mette, Lise og resten av styret.

Vi skal gjøre vårt aller beste for ALS i Norge og støtte forskningen. Vi vil også påvirke stortinget og få til forskning i Norge, da tenker vi i forhold til årsak og kur.

Share This