(27.01.2016) Da har vi overført pengene til NTNU i Trondheim, og nå er de i gang med grunnforskning på ALS i Norge. Det er vi som har gjort dette mulig å få i gang i Norge, og dette er et av stiftelsen største mål. Dette er for oss nå bevist at alt er mulig, bare en ikke gir seg. Og vi gir oss ikke. Vi kommer med mer info. når vi har fått eksakt svar om hvordan de i Trondheim tenker å nå ut til dere. Vi vet at de tar kont. med en person nå i disse dager som vi har vært i kontakt med.

Share This