(01.01.16) Les rundskriv I-9/2015 – Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) her.

Share This